Nad plážou, Banská Bystrica

BUDUJTE ZMYSLUPLNÚ ZNAČKU

Viete prečo potrebujeme značky? Spoznajte ich skutočný význam. Investície do budovania značky sa vrátia v podobe spokojných zákazníkov, ktorých sme si k sebe pritiahli na úrovni našich hodnôt, ktoré sme komunikovali navonok.

prečo potrebujeme značky?

Fyzické vlastnosti predávaných produktov alebo služieb sú na funkčnej úrovni veľmi podobné tým konkurenčným. To čo robí produkt alebo službu úspešnou je priblíženie k najsilnejším zákazníckym potrebám. Naše potreby sú však skôr emocionálne než racionálne. Odlíšenie je preto účinnejšie na úrovni nehmatateľných značkových vlastností ako sú hodnoty a osobnosť značky.

Investície do budovania značky sú preto investíciami v plnom zmysle slova. . . čas ich vráti v podobe spokojných zákazníkov, ktorých sme si k sebe pritiahli na úrovni našich hodnôt, ktoré sme komunikovali navonok.  A naše hodnoty sú často pretavené našim štýlom komunikácie k rovnakým osobnostiam, akú máme my sami. Je to cesta budovania dlhodobých partnerských biznis vzťahov.

Mnoho agentúr využíva mnoho metód, prístupov a mnoho osobností, ktoré do tvorby značky vnášajú svoj uhol pohľadu. Takéto modely tvorby značky často úplne ignorujú esenciálnu vlastnosť značky – jej výklad – príbehovosť.

Značka je vlastne príbeh, ktorý odpovedá na naše potreby, motiváciu, priania a túžby, a len cez príbeh si vieme ku značke vytvoriť hlboký vzťah presahujúci hranice fyzických atribútov a funkčných benefitov. 

Len zmysluplné značky sú skutočné značky. 

V zmysluplnom budovaní značiek na základe najstaršej štruktúry v našej mentálnej architektúre, ktorú objasnil Carl Jung, je sila, ktorá ak ju správne pochopíme, môžeme značke či spoločnosti dodať vzácnu vitalitu.

Ak chceme zákazníkov upútať a udržať si ich, význam musí pravdivo hovoriť o vnútornej hodnote značky – teda o tom, čo náš výrobok alebo služba skutočnosti je a čo robí. 

Myšlienka budovania zmysluplnej značky nie je nová, od ranných počiatkov reklamy, hovoria firmy v reklamách príbehy. Ale nie vždy dokážu prepojiť nájdenie správneho archetypu zákazníka a správnych príbehov, aby boli podchytené systematicky alebo vedecky. 

Dnes značka nie je len nositeľom základnej funkčnej charakteristiky výrobku, ale nesie v sebe jeho význam a hodnotu. Ak ju máme určiť a efektívne zužitkovať zásadné vlastnosti či „nemenné rysy“ našich značiek, musíme sa naučiť plynulo hovoriť vizuálnouverbálnou rečou našich archetypov.

Pri správnom ponímaní archetypu nás nemá zaujímať ako ľudia reagujú v určitých situáciách, ako sa chovajú, či zdravia,… potrebujeme pochopiť, čo behom aktivít cítia a o čom snívajú. Nejde teda len o elementárne idei, ale priamo elementárne pocity, elementárnu fantáziu a elementárne vízie.

Pochopenie a využitie archetypového významu značky predstavovalo kedysi zaujímavý „bonus“ pre efektívny marketing. Dnes ide o základný predpoklad. PREČO? 

Boli časy, kedy úspešný vznik, budovanie a propagácia značky nevyžadovali ani nekonečnú inšpiráciu, ani neobmedzený kapitál. Dopyt prevyšoval ponuku a trhy neboli presýtené. A predovšetkým sa výrobky od seba navzájom líšili a značky z týchto rozdielov vychádzali.

 

V dnešnom svete je konkurencia veľká a akonáhle sa niekomu zadarí, ostatní to hneď odkopírujú.

Takže ostávajú len dve možnosti:

1) znížiť cenu,

2) vdýchnuť svojim výrobkom význam

A s tým vám veľmi radi pomôžeme.